Categorii populare

Pierderea în greutate astra essence

Nerva Traian, Nr. În cuprinsul prezentelor condiţii de asigurare, următorii termeni sunt definiţi după cum urmează: 1. Accident: eveniment subit, datorat unei cauze violente şi exterioare, survenit în perioada asigurată şi care a cauzat vătămarea corporală, decesul sau invaliditatea Asiguratului, cum ar fi inclusiv dar fără a se limita la explozia, lovirea, înţeparea, tăierea, alunecarea, căderea, atacul din partea altei persoane sau a unui animal, trăsnetul, acţiunea curentului electric, arsura, degerarea, înecul, intoxicarea acută, asfixierea din cauze subite, precum şi cel provocat de funcţionarea şi folosirea maşinilor, aparatelor, instrumentelor, sculelor; 1.

pierderea în greutate astra essence

Asigurat: persoana nominalizată în Poliţă, healthkart burner de grăsime lean are un contract de asigurare încheiat cu Asigurătorul; 1. Poliţă: documentul emis de Asigurător care probează încheierea contractului de asigurare ce cuprinde prezentele condiţii de asigurare; termenul include şi toate anexele; 1.

Pictura, desen Astra, Disponibilitate: In stoc - alexandruvirbanescu.ro

Calitatea de Asigurat poate fi deţinută doar de persoane fizice care au domiciliul sau rezidenţa în România. Contractul de asigurare se consideră încheiat când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a plata anticipată a primei de asigurare; b emiterea poliţei de asigurare şi semnarea acesteia de către Asigurat şi Pierderea în greutate astra essence.

Contractul de asigurare nu se poate dovedi prin martori, chiar dacă există un început de dovadă scrisă. Obiectul asigurării îl constituie bagajele luate de Asigurat în călătoria peste graniţă, dacă aceste bagaje slujesc scopului călătoriei.

Pierderea in Greutate, Eliberarea Kilogramelor in Plus, Algoritm de Pierdere a Greutatii

Obiectul asigurării îl constituie bunurile electronice luate de Asigurat în călătoria peste graniţă, dacă aceste bunuri slujesc scopului călătoriei. În ceea ce priveşte cheltuielile medicale: a Asigurătorul despăgubeşte cheltuielile legate de tratamentul medical de urgenţă necesar a fi efectuat în timpul unei şederi temporare în străinătate a Asiguratului; b tratamentul medical include doar: b.

Se pare că browser-ul dvs. a dezactivat JavaScript.

Asigurarea este valabilă doar pentru bagajele aflate: a asupra Asiguratului, sau b în acelaşi mijloc de transport cu Asiguratul mai puţin în cazul transportului cu avionul, caz în care poliţa de asigurare nu este aplicabilăsau c la locul de cazare dovedit cu acte al Asiguratului în acest caz nu se aplică condiţiile precizate la punctele 1.

Asigurarea este valabilă pentru bunurile electronice care, la data producerii riscului asigurat: a se află în bagaje, sau b îndeplinesc, ele însele, următoarele condiţii: b. Nu sunt acoperite prin asigurare pretenţiile de despăgubire formulate: a în cazul în pierderea în greutate astra essence Asiguratul a contribuit la producerea evenimentului asigurat prin rea-credinţă, intenţie ori imprudenţă; b printr-o cerere frauduloasă sau care are la bază declaraţii false; c ca urmare a: c.

Nu sunt acoperite prin asigurare orice consecinţe ale consumului de băuturi alcoolice, droguri sau ale consumului excesiv de medicamente.

pierderea în greutate astra essence

Sumele asigurate reprezintă răspunderea maximă a Asigurătorului. Asigurarea se încheie pentru o perioadă de cel mult zile.

pierderea în greutate astra essence

Asigurarea trebuie încheiată înainte de începerea călătoriei în afara graniţelor României. Asigurările încheiate după începerea călătoriei în străinătate sunt considerate nule. Asigurarea încetează chiar şi în cazul cererilor de despăgubire în curs de pierderea în greutate astra essence la sfârşitul perioadei prevăzute în poliţa de asigurare sau în momentul în care asiguratul trece graniţa înapoi în România, dacă înapoierea are loc înainte de expirarea poliţei de asigurare.

Accelerator portabil pentru piciorul stâng — 212 oferte pe Joom

Răspunderea Asigurătorului: 8. Prin excepţie, în cazul călătoriei cu avionul, asigurarea va fi valabilă şi în ţările de tranzit chiar dacă acestea nu sunt înscrise în Poliţă. Asigurarea nu este valabilă în ţările în care Asiguratul are domiciliul sau al căror cetăţean este.

Plata primelor se efectuează: a anticipat şi integral; b în valută sau în lei la cursul de referinţă leu-valută comunicat de BNR pentru data plăţii. În cazul în care nu se urmează procedura prevăzută la pct. Asiguratul este obligat să: a ia toate măsurile pentru a preveni producerea unui eveniment asigurat, iar în cazul survenirii acestuia să depună toate eforturile pentru limitarea sau stoparea consecinţelor lui; b respecte toate instrucţiunile primite de la Asigurător ori în numele acestuia, în cazul producerii unui eveniment asigurat; c declare dacă există o altă poliţă de asigurare încheiată pentru aceleaşi acoperiri.

Asiguratul trebuie să furnizeze Asigurătorului, la cerere: a toate informaţiile necesare stabilirii producerii evenimentului asigurat şi a cuantumului despăgubirii; b dovezi cu privire la data şi ora reale când a început călătoria în străinătate, locul unde se afla în momentul producerii evenimentului asigurat.

În caz de neîndeplinire, de către Asigurat, a obligaţiilor ce-i revin, Asigurătorul este în drept să nu acorde despăgubiri. La solicitarea Asigurătorului, Asiguratul: a trebuie să autorizeze ASTRA să obţină, de la terţe persoane medici, stomatologi, alţi profesionişti de pierderea în greutate astra essence fel, instituţii medicale de orice fel, comisionari, oficii de sănătate sau de pensiitoate informaţiile considerate necesare şi să elibereze aceste terţe persoane de obligaţia de a păstra secretul profesional cu privire la cazul respectiv; b are obligaţia de a se supune unei examinări medicale efectuată de un medic desemnat de Asigurător.

Asiguratul va elibera personalul contactat de agenţi autorizaţi ai Asigurătorului de obligaţia de a păstra secretul cu pierderea în greutate astra essence la cazul medical ce a generat cererea de despăgubire.

Arta si indemanare Astra Polonia - alexandruvirbanescu.ro

Asiguratul este obligat să prezinte Asigurătorului pretenţiile de despăgubire după cum urmează: a în cazul furtului — în cel mult 60 de zile de la data producerii riscului asigurat; b în cazul altor riscuri decât furtul — în termen de 30 de zile de la data revenirii în ţară.

Asigurătorul se obligă, direct sau prin centrul de alarmă, să primească avizările de daună, să constate producerea evenimentului asigurat, să evalueze consecinţele producerii acestuia şi să plătească despăgubirile cuvenite, în baza documentaţiei complete privind cauzele şi împrejurările în care s-a produs evenimentul asigurat.

  1. Pagina principala Aripi de slabit Asigurați-vă că consultați un medic pentru a afla cauzele!
  2. (PDF) ASTRA Salvensis, an I, numar 2, | Groza Mihai-Octavian - alexandruvirbanescu.ro

Asigurătorul se obligă, de asemenea, să achite despăgubirea cuvenită, în contul indicat de Asigurat sau de beneficiarul asigurării, în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea ultimului document necesar soluţionării dosarului de daună. În cazul în care la încheierea asigurării declaraţia Asiguratului este neadevărată sau în cazul pierderea în greutate astra essence care cererea de despăgubire are caracter fraudulos, având la bază declaraţii sau documente false, contractul de asigurare încheiat va fi anulat, iar Asigurătorul va refuza plata despăgubirii, cu restituirea primei de asigurare.

În cazul în care Asiguratul formulează pretenţii de despăgubire faţă de terţe persoane pe temeiuri juridice altele decât cele izvorâte din contractul de asigurare, pentru prejudicii care, prin natura lor, fac şi obiectul asigurării, astfel de pretenţii vor fi aduse la cunoştinţa Asigurătorului, în scris.

În măsura în care Asiguratul primeşte compensaţii pentru cheltuielile pe care le-a efectuat de la terţe persoane răspunzătoare pentru paguba produsă sau ca rezultat al oricăror altor împrejurări legale, Asigurătorul va scădea aceste compensaţii din despăgubirea cuvenită în baza acestei asigurări. În cazul în care, la data producerii evenimentului asigurat, există o poliţă care acoperă aceleaşi riscuri, încheiată de asigurat la o altă societate de asigurare, Asigurătorul va plăti sau va contribui la despăgubire, în mod proporţional.

Plata despăgubirii se va face pe baza documentelor prezentate în original, documente care vor deveni proprietatea Asigurătorului.

Afectiuni ale cavitatii bucale

Despăgubirile nu vor depăşi, pentru fiecare acoperire în parte, nici suma asigurată şi nici sublimitele menţionate în Poliţă, indiferent de numărul de călătorii efectuate în perioada asigurată. Dacă un eveniment asigurat necesită tratament în regim de spitalizare si după expirarea pierderea în greutate astra essence de valabilitate a poliţei, obligaţia Asigurătorului de a plăti despăgubirea se poate extinde cu cel mult 10 zile, în măsura în care Asiguratul aduce dovezi că repatrierea medicală nu a fost posibilă.

Documentele de plată facturi, chitanţe etc trebuie să cuprindă următoarele elemente:.